คำแนะนำเพิ่มเติม สำคัญ

  1. เงื่อนไขการเลือกสาขาวิชา 1 ลำดับเท่านั้น
  2. หากท่านต้องการเลือกสาขาวิชาใหม่หรือเปลี่ยนประเภทการสมัคร ให้ทำการบันทึกข้อมูลในระบบอีกครั้ง แล้วชำระค่าสมัครเฉพาะใบที่ท่านต้องการเท่านั้น ทางมหาวิทยาลัยจะนำข้อมูลใบสมัครที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้นมาใช้ในการจัดห้องสอบ
  3. หากท่านไม่พบข้อมูลโรงเรียนของท่าน ให้ติดต่อที่หมายเลข 0-4372-2118-9 ต่อ 304,307 เพื่อทำการเพิ่มข้อมูล
  4. กรุณาอ่านรายละเอียด เงื่อนไขในการรับสมัครให้ครบถ้วน ( คลิกที่นี้เพือดูประกาศรับสมัคร )
  5. หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อได้ที่ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4372-2118-9 ต่อ 304,307