เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิก!

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 16 มิถุนายน 2560

วีดีโอแนะนำขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อบน

      

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา(ตึก 15 ชั้น) ชั้น 4 โทรศัพท์ 0-4372-5438